Historiek Big Band Ekeren Brasschaat - Tijdlijn

1909

de Fanfare werd gesticht door erevoorzitter graaf Ferdinand de Baillet-Latour en door voorzitter baron Ferdinand de Nevele.

1910

de vlag, geschonken door graaf de Baillet-Latour, is een zijden kunststuk.

1913

een concert op de wereldtentoonstelling te Gent. De Fanfare trad ook op de wereldtentoonstellingen van Luik en Antwerpen.

1938

er werd gespeeld in Aken en Monschau.

1974

ter gelegenheid van de 65ste verjaardag, jubeljaar, bracht Marleen Palinckx een boekje uit met een bondig overzicht en enkele pittige details van de fanfare.

1984

ter gelegenheid van de 75ste verjaardag werden de muziekfeesten in het leven geroepen.

1986

de muziekfeesten krijgen internationale allures met optredens van o.a. Musikverein uit Mörschied, muziekgezelschap Edelweiss uit Berg en Dal.

1989

In 1989 werd het woord ‘Koninklijke’ toegevoegd aan ‘muziekvereniging Sint-Cecilia’.

1992

Na een moeilijke bestuursperiode nam een nieuwe bestuursploeg in 1992 met als voorzitter Marc Palinckx de touwtjes in handen. Toen kwam ook een nieuwe dirigente, Barbara Pieters .

1994

In 1994 werd er meer harmonische muziek gespeeld onder leiding van Erwin Eestermans.

Ook werden de samenspelklas en de Kazoes opgericht o.l.v. Joris Doms. De bedoeling was om zo een doorstroom te krijgen naar de Harmonie.

2000

In het jaar 2000 kregen we een samensmelting van korps en samenspelklas o.l.v. Joris Doms

2000 - 2003

In het jaar 2000 tot 2003 traden de ‘Shape Jazz ambassadeurs‘ op tijdens de internationale muziekfeesten. Dat was een voltreffer en de goesting kwam om stilaan naar bigband muziek te evolueren.

2004

In 2004 legde dirigente Livia Michiels de nieuwe fundamenten van een Nieuwe Bigband.

2005

Van 2005 tot 2012 trok dirigent Koen Minnaert de lijn door en bracht de muziek naar een niveau hoger.

2009

In 2009 vierden we ons 100 jarig bestaan tijdens een receptie met alle oud-muzikanten, leden en ereleden.

Ook werd een boekje uitgegeven met als titel ‘Sint-Cecilia in drie variaties‘ geschreven door Francis Dierckxsens.

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan werd onze oorspronkelijke vlag geconserveerd onder impuls van Eddy Van den Berghe en gesponsord door een anoniem persoon. De vlag werd in een kader bevestigd en feestelijk opgehangen in de H. Hart kerk van Brasschaat-Donk.

2012

Van 2012 tot 2016 bracht dirigent Robert Verelst er nog meer elan in met veel prachtige optredens.

Na het afscheid van Robert Verelst kwamen verschillende dirigenten aan bod.

2018

In september 2018 kwam er een samenwerking tot stand tussen Bigband Ekeren-Brasschaat en de stedelijke academie van muziek en Woord ‘Jozef Pauly‘ in Ekeren.

2020 - Corona

Covid 19 - Corona crisis - You'll never walk alone

Opgedragen aan alle zorgverleners

die er zijn voor ons tijdens deze beproeving

Uitgevoerd door

Big Band Ekeren Brasschaat

aan de hand van individuele opnames door de muzikanten 'in hun kot'

De mix is gemasterd met de professionele hulp van   Bart Van Lier - High Lake Hill studio

waarvoor we hem zeer dankbaar zijn en het resultaat onze stoutste dromen overtreft.

De aanloop

12 maart 2020 repetitie vanavond, joepie

Rond 17u55 dringende communicatie, we kunnen niet binnen in ons repetitielokaal vanwege lockdown. We proberen iedereen te verwittigen maar kunnen niet vermijden dat er toch enkelen bij het lokaal zijn om 20u. Repetitie gaat niet door en sindsdien zijn we niet meer fysiek samengekomen en dat is heel jammer.

We zaten in ons kot en eerlijkheid gebied ons te zeggen dat dat moeilijk repeteren is, dat ging dus niet.

Buiten elkaar wat aanmoedigen in onze private whatsapp groep gebeurde er niet veel en misten we de wekelijkse samenkomsten enorm.

Het idee

Op een gegeven dag hadden enkelen een idee of we met onze bigband niet iets zouden kunnen doen deze beproefde periode.

Er werd een voorstel uitgewerkt

Geïnspireerd door andere initiatieven zoals dit en dit dachten we

als we nu eens met de bigband ‘You’ll never walk alone’ opnemen

om de zorgverleners een hart onder de riem te steken

Onhaalbaar? Volgens ons niet

Hoe?
 • partituren voorzien
 • individueel opnemen van partij
 • We maken een mooie mix
 • we delen dat
  • onze website
  • social media
  • ...
Waarom?
 • Alle zorgverleners, waaronder die binnen de vereniging, een hart onder de riem steken
 • We gaan bij het Zorgbedrijf Antwerpen mogen repeteren in een nieuw gebouw van dienstencentrum 'Nobele Donk'
 • Samen iets verwezenlijken ook al zijn we apart

Resultaat!

You'll never walk alone

apart ingespeeld vanuit ons kot

voor alle zorgverleners!

Historiek BigBand EB


9 februari 1909

Op 9 februari 1909 werd, onder impuls van Pastoor P.G. Goetschalckx, en met de financiële steun van de edellieden die in de ‘nobele’ Donk resideerden, de Fanfare St.-Cecilia opgericht. De kasteelheren-geldschieters bekleedden uiteraard de voornaamste posten in het bestuur: Graaf Ferdinand de Baillet-Latour werd erevoorzitter en Baron F. du Bois de Nevele nam het voorzitterschap waar.

Albert Van Uffelen

Onder leiding van Albert Van Uffelen konden de muzikanten al vrij vlug hun eerste muzikale opdracht vervullen: de processie opluisteren. Grootse activiteiten bleven in het beginstadium nog uit. Serenades aan jubilarissen, bij huwelijken van weldoeners en leden, en een jaarlijkse muzikale hulde aan de kasteelheren, behoorden tot de voornaamste uitstappen. Geld was er altijd te kort: de vergoeding van de chef, de dragers van de ‘fakkels‘ of ‘vetpotten‘ bij avondlijke wandelconcerten, de ‘knaap‘ (de uitdrager van de oproepkaartjes) en natuurlijk de aankoop van de instrumenten sloegen vaak een grote bres in de kas. De tekorten werden gelukkig bijgepast door de vrijgevige ‘noblesse’.

Sociaal engagement

Niet alleen werden de muzikanten meer bedreven in het musiceren, maar ook aan het sociale aspect van de fanfare werd gesleuteld. Zo kon men na verloop van jaren, deelnemen aan festivals, de Sinterklaasfeesten van de KWB, de patronaatsfeesten, de kermisfeestelijkheden. Er werd jaarlijks een reis gemaakt en het traditionele ‘teerfeest’ kende steeds veel bijval. In 1933 kreeg de fanfare een lokaal: Café De Kroon, rechtover de kerk werd de vaste stek. Voordien moest er om de drie maanden van repetitielokaal worden gewisseld, wat een boel praktische problemen meebracht. Zo gebeurde het meermaals dat de pupiters ’s avonds per ‘stootwagen’ van het ene café naar het andere werden verhuisd.

Na de oorlog

Na de oorlog oordeelden enkele ‘ouwe getrouwen’ dat de fanfare niet mocht teloorgaan. Deze zwarte periode had de activiteiten lamgelegd en er moest omzeggens van voorafaan worden begonnen. Er trad opnieuw een bestuur aan (het zoveelste sedert de stichting) en het enthousiasme groeide weer bij de muzikanten. In de jaren ’50 werd er zelfs toneel gespeeld. Stukken als ‘De filosoof van Hagem’, ‘De klucht van de brave moordenaar’, shows en revues kenden telkens een reuze succes. Bij gelegenheid van het 50-jarige bestaan werden de muzikanten in een prachtig uniform gestoken. Ze namen deel aan muziekwedstrijden te Leest en te Retie en behaalden telkens een eerste prijs. Muzikanten kwamen en gingen, hoogtes en laagtes in de werking wisselden elkaar af.

1968

In 1968 trad een nieuw bestuur aan dat wou breken met de traditie. Voordien werden bestuursfuncties vaak gezien als ‘ereposten’ en vond men dat alle financiële steun van buiten moest komen. Deze ploeg wilde echter zelf de handen uit de mouwen steken en initiatieven ontwikkelen die geld in het laatje brachten. In 1969 werd het contactblaadje ‘Cecilia-nieuws’ voor het eerst verspreid. In het patronaat vond een eerste ‘eigen’ concert plaats, in samenwerking met Turnkring Estetika. In de zeventiger jaren gooide de toenmalige dirigent Jean Van Boven het op muzikaal gebied over een andere boeg: hij stapte af van de traditionele ‘fanfaremuziek’ en bracht een gans nieuw repertorium van schlagers, dat bij het publiek erg aansloeg. De muzikanten werden – mede dankzij de opbrengst van een ‘Zesdaagse-op-rollen’, diverse quizavonden en de jaarlijkse tombola – opnieuw in een ‘moderner’ uniform gestoken.

Notenleer

Vóór de repetities werden notenleerlessen gegeven en konden jonge mensen een instrument leren bespelen. Alvorens ingeschakeld te worden in de fanfare, bekwaamden ze zich in het samen spelen in een ‘samenspelklas’. Stilaan kwamen klarinettisten mee musiceren. Daardoor diende de fanfare een naamsverandering te ondergaan. Aangezien het aantal wandelconcerten met de gebruikelijke bezoeken aan cafés (met alle gevolgen vandien…) tot het uiterste minimum werden beperkt, stelde het bestuur voor om er een ‘Muziekvereniging‘ van te maken. Dit voorstel werd door de algemene vergadering aanvaard. Het 75-jarig bestaan, in 1984 werd uitbundig gevierd met ‘Muziekfeesten’, een groots opgezet muziekfestival dat aanvankelijk plaatsvond in en rond het parochiecentrum ‘De Nobele Donk’ (het vast lokaal sinds 1980). Onder impuls van het huidige dynamische bestuur groeide dit festival dermate dat er werd uitgeweken naar het unieke kader van het park ‘Hof de Bist’. In 1989 werd de ‘kroon’ op het werk gezet: van dan af mag onze vereniging zich ‘Koninklijke Muziekvereniging St.-Cecilia‘ noemen. Een tiental jaren geleden maakten we dan de overstap naar een meer jazzy ritme. Onze toenmalige dirigent, Joris Doms, werkte met een grote groep jongeren in een ‘samenspelklas’ en een groep oudere muzikanten die uit de fanfare- en harmonie-traditie kwamen. Omdat tieners geen tieners blijven en ouderen afvloeiden en we stilaan ook nieuwe leden met ervaring aantrokken, integreerden we alle muzikanten in een stevige BigBand o.l.v. Koen Minnaert. Het parcours dat we in die (bijna) 100 jaar aflegden is op zijn minst afwisselend geweest…. Onder leiding van onze dirigent Robert Verelst zijn we definitief een nieuw tijdperk binnengestapt!

Post Corona

Vandaag februari 2022 zijn we opnieuw aan het repeteren maar de corona barometer toont nog steeds rood.

We bereiden ons voor op het concert met Bart onze vaste zanger die ons al jaren verwent met zijn zoetgevooisde stem Kom luisteren op zaterdagavond 23/04/22 of zondagmiddag 24/04/22